Sdělení × zdělení

Psaní předpon s-/z- se řídí ustálenými zákonitostmi. Existují pravidla pro psaní předpony s-, např.: směřování dohromady (sblížit se, shromáždit…), směřování shora dolů nebo z povrchu pryč (smazat, sklonit…), zmenšení objemu nebo zánik (shnít, shořet…).

K naší smůle ale existuje i skupina slov, jejíž pravopis dnes již není možné pořádně zdůvodnit. Jedná se o slova, jejichž původní význam není tak patrný a tak je pro uživatele jazyka jednodušší si vybraná slova zapamatovat.

Do této skupiny patří i námi zmíněné podstatné jméno, stejně jako například následující slovesa: skončit, slevit, sleva, stěžovat si, strávit, stvořit apod.

Vždy tedy píšeme výraz sdělení se „s“ na začátku slova, stejné pravidlo je možné uplatnit při rozhodování o správném pravopise u výchozího slovesa, tj. sdělit × zdělit. Námi nabízené druhé podstatné jméno neexistuje a rozhodně jej tedy není možné považovat za správný a spisovný tvar.

Příklady:

Vážení žáci, máme pro vás šokující sdělení o počtech neomluvených hodin.
Myslíš, že tenhle obsah je vhodné sdílet na sociálních sítích?
Obětem domácího násilí někdy může pomoci sdílení příběhu s ostatními.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému