Kupodivu × ku podivu

Nepříliš užívané, ale i tak se může hodit. Zde jsou obě varianty správné.

V případě psaní dohromady se jedná o příslovečnou spřežku.

Příklady:

Kupodivu upravdu toto slovní spojení můžeme psát dohromady i zvlášť.

Musel vyrazit na indické čajové plantáže, ale ku podivu se mu to moc nelíbilo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému