Zhola × shola

Zhola lze psát dle pravidel českého pravopisu pouze s počátečním „z“.

Jedná se o příslovce, které je možné nahradit výrazy jako docela, úplně, naprosto. Často se tento výraz pojí se záporem (zhola nic, vůbec nic).

Možným vysvětlením počátečního „z“ je skutečnost, že tato příslovečná spřežka původně vznikla spojením přídavného jména holý a předponou z-, je však lepší si tento problematický výraz zapamatovat.

Příklad:

To, že se snaží, mu není zhola nic platné.

To, co mi tu navrhuješ, se mi jeví zhola nemožné.

Pošli tento příspěvek svému blízkému