Zpoždění × spoždění

Předpony s-, z- nás v českém jazyce často mohou mást. Tento výraz je jeden z těch problematičtějších a to proto, že není možné si příliš pomoci žádnou z dostupných pomůcek pro pravopis těchto jevů.

Může nám ale pomoci mnemotechnická pomůcka: zpozdit (se) je stav, při kterém je způsobeno zpoždění. Ať si výraz budete pamatovat jakkoliv, je vždy nutné jej napsat s předponou z- na začátku, píšeme vždy pouze zpoždění. Pravopis dodržujeme i u slov příbuzných či odvozených, např.: zpozdit, zpožděný, zpožďovat se apod.

Příklady:

Vlak do Chrudimi měl hodinové zpoždění.
Zavolej mi, pokud se zpozdíš.

Pošli tento příspěvek svému blízkému