Dysortografie × disortografie

Řecká předpona dys- znamená něco zesláblého nebo vadného. Správný tvar tohoto slova je dysortografie.

Jedná se o specifickou poruchu pravopisu – dítě často vynechává písmena, slova i věty; špatně využívá diakritická znaménka atp.

Příklad:

Dysortografie se často objeví při psaní diktátu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému