Oddech × odech

Pod slovem oddech si představme příjemný odpočinek, přestávku, zkrátka nějaký druh klidu. Víte, jak se toto správně píše? V tomto krátkém článku se na něj zaměřime…

Slovo píšeme pouze s dvěma „d“. Kořenem slova je zde „dech“, předpona je „od“, proto varianta s jedním „d“ není správná, tudíž ji nikdy nepoužívejme. Internetová jazyková příručka připouští i jinou variantu slova – oddych. Její používání je ale mnohem řidší než oddech.

Příklad:

Po práci si tatínek dopřál chvíli oddychu na gauči.
Jsem velmi unavená, večer si pustím jen nějaký nenáročný, oddechový film.
Bez oddechu pracoval Mirek celý den.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému