Exspirace × expirace

Původ těchto slov najdeme ve složenině latinské předpony ex a taktéž latinského slova spiro. Předložka ex má poměrně dost významů. Určujícím slovem je zde spiro neboli dýchat.

Správně se „konec poživatelnosti“ neboli datum spotřeby u zboží, které se může zkazit, píše exspirace, ale můžete se setkat i s druhou variantou, která je méně užívaná, ale rovněž správná – expirace). Zkratka EXP je tolerována, ale vždy má přednost plná podoba slova (exspirace nebo expirace)

Příklady:

Jogurty se starším datem exspirace / expirace nedoporučujeme požívat.

Datum exspirace / expirace by měli v obchodech pečlivě kontrolovat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému