Spropitné × zpropitné

Spropitné představuje dobrovolnou peněžitou odměnu za nějakou službu – hovorově je označováno jako dýško.

Zde je nutné si zapamatovat, že výraz píšeme vždy s počátečním „s“. Varianta s počátečním „z“ je považována za zastaralou a již se nepoužívá. Slovo spropitné se zpravidla používá v jednotném čísle.

Příklady:

Za dobrý oběd jsme v hospodě nechali slušné spropitné.

Myslíš, že je to dostatečné spropitné?

Co myslíš – mám mu dát štědré spropitné? Zaslouží si ho za ten dnešní servis?

Pošli tento příspěvek svému blízkému