Egocentrický × egocentrycký

Přídavné jméno egocentrický značí osobu, která je sebestředná, nezajímá se o ostatní lidi ani o dění kolem sebe, nýbrž jen o sebe.

Je možné používat více variant?

Nikoli. Jediným možným pravopisem tohoto slova je ten s měkkým ‘I’, tedy egocentrický.

Jedná se o slovo přejaté, proto se nenechte zmást tvrdou souhláskou ‘R’, po které se v češtině obvykle píše ‘Y’ a dodržujte správný pravopis s měkkým ‘I’, egocentrický.

Etymologie a význam slova

Termín egocentrický pochází z latiny.  Jedná se o složeninu slov ego ‘já’ a centre ‘střed’. Pro člověka, který je egocentrický je tedy jeho ‘’já’’ středem všeho.

Švýcarský psycholog Jean Piaget tvrdí, že u dětí mezi druhým až sedmým rokem života nastává v průběhu kognitivního vývoje fáze, kdy se v jedinci teprve utváří koncept subjektivity a objektivity.

Což znamená, že dítě v tomto věku není schopné vnímat perspektivu ostatních a jako obecně platné bere pouze své vlastní pocity a tím pádem je egocentrické.

Jak dítě získává více zkušeností míra egocentrismu se snižuje a u dospělých lidí je obecně už podstatně nižší.

Synonyma a antonyma

Českým ekvivalentem slova egocentrický je sebestředný. Antonymem je pak altruistický či nesobecký, v závislosti na kontextu lze použít ještě případně termín nezištný.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova:  ego-cen-t-ric-ký

Egocentrický je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
egocentrický
  1. stupeň (komparativ)
egocentričtější
  1. stupeň (superlativ)
nejegocentričtějčí

Použití ve větě:

Damián je ten nejegocentričtější člověk, jakého znám.

Každý člověk je do jisté míry egocentrický.

Někteří lidé jsou egocentričtější než jiní.

Egocentričtí lidé prosazují své záměry a potřeby bez ohledu na okolí.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 102, 155,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému