Ergonomie × ergonomyje

Ergonomie patří mezi obory vědy a zabývá se vztahem mezi člověkem a pracovním prostředím.

Ergonomie se snaží o to, aby bylo pracovní prostředí (ale i prostředí běžného života) co nejlépe přizpůsobeno potřebám člověka a zohledňuje zdraví, bezpečnost a pohodlí. Kromě toho se ergonomie zabývá také výrobky a jejich provedením; i zde se klade důraz na zdraví, bezpečnost a pohodlí (například si můžeme pořídit ergonomická kancelářská křesla).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ergonomie podává následující výklad.

Ergonomie vychází z řeckého érgon (čin, práce) a -nomie. -nomie se vyskytuje ve složeninách a znamená vědní obor. Vychází z řeckého -nomía od némō (přiděluji, spravuji, ovládám).

Ergonomie je slovo přejaté a jediný správný způsob psaní je v podobě ERGONOMIE. Zápis v podobě ergonomyje je chybný. Ergonomii lze nahradit slovem ergonomika (stejný význam).

Dělení slova:

er-go-no-mie

er-go-no-mi-ka

Příbuzná slova:

ergonomický (přídavné jméno), ergonomicky (příslovce)

Skloňování

Ergonomie

Patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ergonomie ergonomie
2. ergonomie ergonomií
3. ergonomii ergonomiím
4. ergonomii ergonomie
5. ergonomie ergonomie
6. ergonomii ergonomiích
7. ergonomií ergonomiemi
Ergonomika

Patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ergonomika ergonomiky
2. ergonomiky ergonomik
3. ergonomice ergonomikám
4. ergonomiku ergonomiky
5. ergonomiko ergonomiky
6. ergonomice ergonomikách
7. ergonomikou ergonomikami

Příkladové věty

Letos bychom se chtěli zaměřit na ergonomii našeho pracoviště, abychom zaměstnancům připravili ty nejvhodnější podmínky, které zohlední jejich fyzické i duševní potřeby.

Ergonomie má vskutku široký záběr, ale v první řadě se zabývá výkonností člověka a tím, jak tomu nejlíp přizpůsobit prostředí.

Výzkum v oblasti ergonomie stále přichází s novými poznatky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – ergonomie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ergonomie Internetová jazyková příručka – ergonomika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ergonomika
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému