Přibýt × přibít

Obě varianty jsou pravopisně správně, liší se ale svými významy a užitím. Přibýt užíváme v případě, že chceme vyjádřit připojení se někam, zvýšení počtu nebo množství.

Zároveň toto sloveso může být spojeno se zvětšením rozměrů atp. (např. na váze) nebo jej lze uplatnit při vyjádření, že někdo někam přijel, přicestoval (dnes je tato podoba považována spíše za knižní).

Pomůckou zde může být tvar třetí osoby jednotného čísla přibude – tato podoba slova vždy signalizuje „y“, u opačné varianty tento tvar nelze utvořit.

Sloveso přibít signalizuje souvislost se slovem tlouci, bít, mlátit; něco připevnit zatlučením hřebíku.

Příklady:

V lednu nám opět přibylo hodně práce.

Přes Vánoce vždy přibyl na váze nejméně 2 kilogramy.

Francouzská delegace přibyla do našeho hlavního města.

Dej si pozor, abys ty latě přibil pořádně.

Nové představení Národního divadla přibilo diváky k sedadlům.

Pošli tento příspěvek svému blízkému