Irelevantní × yrelevantní

Přídavné jméno irelevantní značí něco nepodstatného, co nemá zásadní význam nebo se nevztahuje k danému tématu.

Je možné používat obě varianty?

Nikoli. Jediným možným pravopisem tohoto slova je ten s měkkým ‘I’ na začátku slova, tedy irelevantní.

Etymologie a význam slova

Termín irelevantní pochází z latiny. Skládá se ze záporky i(jež souvisí s německým un-, anglickým ir-, in- či un-, i naším ne-) a slova relevāns ( genitiv slova relevantis), což je přítomný přechodník od slovesa relevāre ‘(znovu) vyzdvihnout, ulehčit’.

Irelevantní tedy znamená ne-relevatní tedy ne-podstatný, důležitý či závažný.

Synonyma a antonyma

Nejčastějšími synonymy přídavného jména irelevantní jsou ta, která jsme již zmínili výše, tedy nedůležitý, nepodstatný, nezávažný nebo také bezpředmětný, zcestný či podružný. Antonymem je pak slovo relevantní nebo důležitý či podstatný.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova:  ire-le-vant-ní

Irelevantní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
irelevantní
  1. stupeň (komparativ)
irelevantnější
  1. stupeň (superlativ)
nejirelevantnější

Použití ve větě:

Tato otázka je naprosto irelevantní.

Tato otázka je snad ještě irelevantnější.

Ptal jsem se na dojivost krav a ty mi tu povídáš o vzducholodích, to je snad ta nejirelevantnější odpověď, jakou jsi mi mohl dát.

Výpověď svědka je irelevantní a porota ji proto nebude brát v potaz.

Důvody tvé nepřítomnosti jsou zcela irelevantní, měl jsi na té schůzi prostě být.

Irelevance tvé odpovědi je neskutečná.

Hodně jsi Lucii ublížil, a je naprosto irelevantní, že to nebyl tvůj záměr.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 242, 561,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému