Abyses × aby ses × aby jses

V tomto případě se můžeme řídit výrazy podobnými, např. kdyby ses.

Píšeme také: měl by ses, mohl by ses, kdyby ses apod. Jedná se o spojení spojky „aby“ a slovesa v podmiňovacím způsobu. Není tedy důvod psát tyto tvary dohromady jako jedno slovo. Nejlepší je si tyto podoby zapamatovat a vyhnout se tak všemožným patvarům, např.: abyses, aby jses apod. Ani jedna z variant není pravopisně správná.

Osoba Tvar slovesa být Osoba Tvar slovesa být
já (1. os. č. j.) abych my (1. os. č. mn.) abychom se
ty (2. os. č. j.) aby ses vy (2. os. č. mn.) abyste se
on, ona, ono (3. os. č. j) aby se oni, ony, ona (3. os. č. mn.) aby se

Příklady:

Abychom se mohli adekvátně rozhodnout, potřebujeme znát vše.

To se jen tak nestane, abych začal s vámi spolupracovat.

Bylo by lepší, aby ses vyvaroval tohoto způsobu vyjadřování.

Aby ses nezbláznil, vždyť už jdeme.

Aby ses z toho nezbláznil!

Pošli tento příspěvek svému blízkému