Kiwi × kivi

Zde se vás snažíme celkem zmást. Oba tvary jsou pravopisně správné a je možné je bezchybně použít. Je však nutné znát jednotlivé významy slov a nezaměňovat je. V obou případech se jedná o podstatná jména, každé z nich však nese jiný význam.

Kivi

Podstatné jméno kivi je označením pro nelétavého nočního ptáka, který se vyskytuje na Novém Zélandu. Jedná se o zoologické pojmenování, původně z maorštiny.

Kiwi

Oproti tomu výraz kiwi s „w“ nemá se zoologií nic společného, ale do oblasti přírodovědy jej můžeme zařadit také. Kiwi se používá pro označení malého hnědého chlupatého ovoce se zelenou dužinou. Dnes též spojené s oblastí Nového Zélandu.

Z jazykového hlediska slova ještě rozděluje jedna skutečnost. Výraz kivi (pták) je možné skloňovat (kiviho, kivimu, kivim, s kivim). Na druhé straně výraz kiwi s „w“ (ovoce) je nesklonný a má tedy ve všech pádech stejný tvar.

Příklady:

V balíčku od Mikuláše postáváme každoročně pomeranče, kiwi, sladkosti a uhlí.
Kivi hnědý patří mezi ohrožené druhy zvířat.
Kivi i kiwi pocházejí z Nového Zélandu.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému