Priorita × prijorita

Priorita je záležitost, která má být řešena přednostně. Správně je varianta první – priorita.

Všimněte si, že ve slově jsou dvě za sebou následující samohlásky, které se špatně v proudu řeči vyslovují, proto se do výslovnosti vkrádá tzv. hiátová hláska j, proto správně vyslovujeme [prijorita].

Problém může nastat i při určování správného i/y. Slovo je cizího původu, proto dnes píšeme v tomto slově po tvrdé souhlásce vždy měkké i. Podstatné jméno priorita je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Život je otázkou priorit, a mně se zatím daří podle tohoto hesla řídit.
Životní prostředí je pro nás klíčovou oblastí a prevence vzniku odpadu je naší hlavní prioritou.
Jde spíše o rozumně zvolené priority a poctivé hospodaření než o nutnost mít k dispozici miliardy navíc.
Českou prioritou je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj průmyslu a zajištění energetické bezpečnosti.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému