Zoo × zoo

Jistě každý z vás alespoň jednou za život navštívil zoologickou zahradu. Zamysleli jste se ale někdy, když jste vcházeli do tohoto zařízení určeného k chovu ohrožených (zejm. cizokrajných) druhů zvířat nad tím, jak se správně píše toto zkrácené slovo?

Výraz vznikl zkrácením slova zoologická zahrada. Nejedná se však o zkratku, toto slovo nalezneme pod samostatným heslem ve výkladových slovnících, tudíž pravopisně správně nebudeme psát ZOO. Námi nabízená první varianta, tedy Zoo, je pravopisně správně pouze v případě, píšeme-li slovo na začátku věty. Pokud je slovo uprostřed věty, tak píšeme vždy malé počáteční písmeno – zoo.

Zvláštností tohoto podstatného jména je především jeho kolísání v rodě, neboť vedle rodu středního, je zoo i rodu ženského. Je to způsobeno tím, že slovo vzniklo ze sousloví zoologická zahrada.

Moudré slovníky nám říkají, že je slovo zoo především nesklonné, to znamená, že v celém paradigmatu bude slovo vždy ve všech číslech i pádech ve stejném tvaru.

Pro jistotu ještě jednou:

Takto ano: Zoo (na začátku věty), zoo, PRAŽSKÁ ZOO

Takto ne: ZOO, pražská Zoo, ZOO Praha

Příklady:

Lidé do zoo chodí především za zábavou.

V zoo vzniknou také nová informační centra.

Zoo dnešních dní je tak obrazem smutku a zmaru.

Zoo je zpracováno podle knižní předlohy z roku 2012.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému