Zanedlouho × za nedlouho

Jedinou možností, jak napsat nabízené slovo, je zanedlouho. Jedná se o tzv. příslovečnou spřežku, která vznikla spojením předložky a původně přídavného jména krátký.

Postupným vývojem se výrazy sloučily a nyní vystupují jako jedno slovo. Pomůckou pro nás může být i fakt, že pokud slova napíšeme odděleně, výraz dlouho jako samostatný v podstatně fungovat nemůže, neboť nedává smysl. Toto příslovce můžeme nahradit významově totožnými podobami jako např. za krátkou dobu, brzy.

Příklady:

Českou republikou zanedlouho projede vojenská kolona americké armády.

Jejich počet od té doby rychle roste a zanedlouho překročí číslo tisíc.

Zanedlouho pak došlo k další významné události.

Zanedlouho se lanovka rozjela a my zažili moc pěkný výlet.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020].Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému