Shora × zhora

Český pravopis uznává pouze variantu shora. Shora je výraz řazený mezi příslovce, nejčastěji je užíván ve smyslu seshora, odshora, obecně označuje směřování z výše položeného místa.

Z dostupných pravidel si můžeme vypomoci tím, které hovoří i psaní s/z- , v tomto případě se v podstatě jedná o směřování dolů. Matoucí zde může být vyslovované „z“ na počátku slova, vyslovujeme: [zhora] (kvůli spodobě znělosti), avšak píšeme vždy pouze shora. Pozor též na záměnu s výrazem s opačným významem: zdola, ten je psán s počátečním „z“.

Příklady:

Zmíněné slovo najdete v textu na třetím řádku shora.

Trochu jsem se obával cesty shora dolů, jinak se mi výlet na Sněžku líbil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému