Kyklop × kiklop

Kyklopové jsou bájné postavy z řecké mytologie. Jsou to obři s jedním okem uprostřed čela. V expresivním a přeneseném významu jako kyklopy označujeme obry, velikány a siláky.

Pravopis a etymologie

Slovo Kyklop/kyklop pochází z řeckého Κύκλωπες a znamená kruhové či kolové oko. Slovo bylo přeloženo a přejato do českého jazyka. Správné je pouze psaní s ypsilon → Kyklop/kyklop.

Snad bychom si v tomto případě mohli vypomoct také poučkou, že po tzv. pravopisně tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) ve většině případu píšeme „tvrdé y“.

Pokud slovo Kyklop použijeme jako vlastní jméno a mluvíme o obrech, píšeme na začátku velké písmeno.

Pokud slovo kyklop použijeme v jeho přeneseném významu, kdy někoho chceme označit například jako siláka, píšeme slovo s malým počátečním písmenem.

Skloňování

Kyklop patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. Kyklop Kyklopové
2. Kyklopa Kyklopů
3. Kyklopu, Kyklopovi Kyklopům
4. Kyklopa Kyklopy
5. Kyklope Kyklopové
6. Kyklopu, Kyklopovi Kyklopech
7. Kyklopem Kyklopy

Příkladové věty

Bál jsem se vstoupit do těch hor, protože podle místních v nich žili obávaní obři-lidožrouti, kterým se říkalo Kyklopové.

Některé legendy praví, že Kyklopové byli zruční kováři.

Její starý je takový kyklop a všichni z hospody z něho mají strach.

Hele, nechceš zkusit MMA? Jsi takový drsný kyklop, ale docela hbitý. Určitě by ti to šlo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – kyklop. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.06.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kyklop Kyklop – Wikipedie. [online]. Copyright © [cit. 30.06.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyklop
Pošli tento příspěvek svému blízkému