Etnický × etnycký

Pojem etnický je vztažen ke slovu etnikum (skupina lidí stejné etnické příslušnosti), tedy k příslušnosti k etniku.

Zároveň je pojem etnický vztažen k tradiční lidové kultuře dané skupiny lidí (etnika).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu etnický podává následující výklad.

Etnický pochází z řeckého ethnikós (lidový, národní) od éthnos (národ, kmen, zástup).

Slovo etnický bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby etnický; zachovalo si svůj původní zápis v psaní měkkého i (ethn-i-kós).

Dělení:

et-nic-ký

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo etnický, jsou: národnostní, národní.

Skloňování

Etnický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. etnický etnický etnická etnické
2. etnického etnického etnické etnického
3. etnickému etnickému etnické etnickému
4. etnického etnický etnickou etnické
5. etnický etnický etnická etnické
6. etnickém etnickém etnické etnickém
7. etnickým etnickým etnickou etnickým
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. etničtí etnické etnické etnická
2. etnických etnických etnických etnických
3. etnickým etnickým etnickým etnickým
4. etnické etnické etnické etnická
5. etničtí etnické etnické etnická
6. etnických etnických etnických etnických
7. etnickými etnickými etnickými etnickými

Příkladové věty

Mezi lidmi často panuje etnická nesnášenlivost.

Je důležité, abychom do škol úspěšně integrovali tyto etnické menšiny.

Loni v létě jsem navštívila úžasný festival etnické hudby.

Ráda se oblékám v etnickém stylu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – etnický. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=etnick%C3%BD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému