Fyzioterapeut × fizioterapeut × fyzoterapeut

Jediný správný tvar tohoto slova je fyzioterapeut.

Fyzio- je první část slova (řeckého původu), která je součástí složených slov s významem příroda nebo přírodní (například fyziologie, fyziologický, fyziografie apod.).

Fyzioterapeut je označení pro odborníka v oboru fyzioterapie – tzn. někoho, kdo se zabývá léčbou fyzikálními metodami, zvláště v rehabilitační a lázeňské léčbě. Jedná se tedy o ustálenou část slova, která si ponechává svůj původní pravopis.

Příklad:

Fyzioterapeut je odborník v oblasti fyzioterapie, který v rámci své profese užívá například vodoléčby.

Pošli tento příspěvek svému blízkému