Úbočí × ůbočí

Pojmem úbočí označujeme svah hory nebo pohoří.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo úbočí pochází zřejmě z polského ubocz, což znamená bok, ústraní či svah. Dříve se používalo také úboč (z jugoslávštiny).

Co se týče problematiky délky samohlásek, výběr mezi „ú“ a „ů“ nepatří k žádným složitým pravidlům. Rozlišování mezi nimi je dáno i historickým vývojem.

„Ú“ píšeme vždy na začátku slov (úbočí, údolí, úmysl, úkol, …); po předponách a po prvních částech složenin (bezútěšný, trojúhelník, neúspěšný, …); také v některých citoslovcích (vrkú, bú, cukrú, …); v některých slovech, která byla do českého jazyka přejata (túra, skútr, léčebná kúra, …) a vždy ve slově ocún.

„Ů“ píšeme uvnitř slova (stůl, půda, můra, …); v koncovkách některých pádů podstatných jmen (pánů, strojů, pánům, strojům, …); u přídavných jmen přivlastňovacích v 1. pádě čísla jednotného rodu mužského (otcův, Pavlův, …) a v zakončení příslovcí (domů, dolů, …).

Krátké „u“ píšeme ve slovech s příponami -ra, -urka, -urní, -urový, ačkoli u těchto slov často vyslovujeme dlouhé „ú“ (kultura, brožura, strukturní, …).

Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní v podobě ÚBOČÍ.

Skloňování

Úbočí patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru stavení.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. úbočí úbočí
2. úbočí úbočí
3. úbočí úbočím
4. úbočí úbočí
5. úbočí úbočí
6. úbočí úbočích
7. úbočím úbočími

Příkladové věty

Naskytl se mi malebný pohled na historickou vesničku rozprostřenou na úbočí vysoké hory.

Úbočí skály bylo zarostlé hustými keři a vysokou trávou.

Planina je větrná a úbočí této hory je po léta bičováno silným vichrem.

Řeka přesně kopírovala pravé úbočí strmé hory.

Na úbočí kopce se páslo stádo krav.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – úbočí. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C3%BAbo%C4%8D%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému