Meritum × merytum

Pojem meritum označuje podstatu či jádro věci, sporu, odpovědi, problému apod.

Pravopis a etymologie

Slovo meritum bylo přejato z latinského meritum s významem „zásluha“ a „co zasluhuje pozornost“. To je odvozeno od merēre (zasluhovat). Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „měkkým i“ → MERITUM.

Podoby merytum či meryto jsou chybné.

Skloňování

Meritum patří mezi podstatná jména rodu středního, která se skloňují podle vzoru město. V tomto případě se navíc jedná o přejaté podstatné jméno, které má před -um souhlásku (-t-).

Zde platí, že krom 1., 4. a 5. pádu čísla jednotného se koncové -um při skloňování odsune.

Podobné skloňování je například také u podstatných jmen: album, minimum, centrum apod.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. meritum merita
2. merita merit
3. meritu meritům
4. meritum merita
5. meritum merita
6. meritu meritech
7. meritem merity

Příkladové věty

Ráda bych vyřešila náš spor, ale nedá se s tebou na ničem domluvit. Soustředíš se na banality, které vůbec nejsou meritem problému.

Jsem přesvědčen o tom, že meritem její existence je štvát mě!

Když jsem konečně zjistila, proč jsou naši sousedé znepřátelení na život a na smrt, musela jsem se smát – meritem jejich letitého sporu je vzrostlá jabloň, kterou na pozemku pana Jiráta vysadil už jeho dědeček.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – meritum. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 14.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=merit#bref2
Pošli tento příspěvek svému blízkému