Lecjak × lec jak

Pravopisně správná je výhradně varianta lecjak.

Lecjak je zájmenné příslovce neurčité, kde lec je část slova, která se opakuje i v dalších složených zájmenných nebo příslovečných výrazech, například leccos, leckam, leckde, leckdy apod.

Část lec má zde vždy podobný význam, a to význam neurčitosti. Pravidlem zde je psaní dohromady. Výraz lecjak můžeme nahradit spojením rozličným způsobem nebo slovy všelijak, různě. V přeneseném významu se může jednat i o význam špatně, nevalně.

Příklady:

Byl to hodný člověk, lecjak jim pomáhal.

Musí si to promyslet, nemůže to udělat jen tak lecjak.

Pošli tento příspěvek svému blízkému