Brzy × brzičko

Tento pravopisný jev patří mezi krásné, ale zároveň zákeřné výjimky českého jazyka. Velmi často ho využívají učitelé českého jazyka do diktátů či pravopisných cvičení.

Obě slova (brzy a brzičko) mají stejný význam – časně ráno nebo za chviličku. Ovšem každé píšeme
jinak.

Výraz brzy je řazen mezi vyjmenovaná slova po Z, a proto je nutné psát vždy „y“. Brzy používáme, pokud chceme vyjádřit, že něco nastane zakrátko, zanedlouho apod.

Brzičko je specifický výraz, který sice označuje to stejné a užívá se ve významu zakrátko či zanedlouho, ale jedná se výjimku a musíme napsat „i“. Součástí slova je totiž přípona -ičko, která si žádá psaní „i“ (stejně jako maličko). Slovo brzičko je častý chyták a určitě je dobré si jej zapamatovat a příště se již nenechat nachytat.

Příklady:

Vstávám brzy ráno.

Brzy budou Vánoce, už se nemůžu dočkat.

Zítra budeme vstát brzičko ráno.

Brzičko zavřu oči a půjdu spát.

Pošli tento příspěvek svému blízkému