Pro vždy × provždy

Spisovný český jazyk uznává pouze podobu provždy, psáno dohromady jako jedno slovo. Jedná se o tzv. příslovečnou spřežku, tedy spojení předložky pro a příslovce vždy.

Původně se jednalo o dvě samostatná slova užívaná velmi často v tomto spojení, postupem času došlo k jejich sloučení v jedno slovo. Takto vznikly i další výrazy, např.: najindy, odnaproti apod. Dohromady bude psána i varianta provždycky.

Příklady:

Chci s tím skoncovat jednou provždy.
To ti říkám jednou provždy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému