Vízum × výzum

Jedná se o povolení opravňující ke vstupu do cizího státu či pobytu v něm. Jak se ale píše správně? Vízum nebo výzum? Správně je pouze varianta s měkkým ivízum.

Vízo × výzo

Častěji se v běžné mluvě setkáme se zkrácenou podobou – vízo, takové slovo ale nemá kodifikační oporu. Zkrácená varianta s ypsilonem se nejčastěji používá ve spojení s vysvědčením.  Např.: „Děti dostaly dlouho očekávané výzo.“ Tato varianta rovněž nemá kodifikační oporu.

Slovo se k nám dostalo z německého slova Visum a to z latinského vīsum (viděno), je rodu středního a skloňujeme jej podle vzoru město.

Příklady:

Český občan může v zemi bez víza zůstat teoreticky až 180 dní během jednoho roku.
Žádost o udělení víza je cizinec povinen podat osobně.
Není už třeba stát fronty na víza a shánět potvrzení o finančním zajištění.
Pod její kompetenci spadá vyřizování víz pro zaměstnance.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému