Protokol × prokotol

Prvotní význam slova protokol je zápis ze schůze či z úředního jednání. Je to také soubor pravidel, která se uplatňují při setkání různých státníků a diplomatů.

S protokoly se setkáme v oblasti práva, u policie, ale známé jsou také technické protokoly, v nichž jsou uvedeny záznamy o zkouškách strojů.

Pravopis a etymologie

Slovo protokol bylo přejato z německého Protokoll, které pochází ze středolatinského slova protocollum, což je v překladu zápisník o jednáních. Samotné protocollum má původ v pozdně řeckém prōtókollon.

Prōtókollon byl list, který byl přilepen k papyrovém svitku a uváděl informace o jeho původu (doslovný význam je vpředu přilepený). Z tohoto důvodu je správné pouze psaní PROTOKOL.

Skloňování

Protokol je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. protokol protokoly
2. protokolu protokolů
3. protokolu protokolům
4. protokol protokoly
5. protokole protokoly
6. protokole, protokolu protokolech
7. protokolem protokoly

Synonyma

Synonyma pro slovo protokol jsou: záznam či zápis.

Příkladové věty

Teď nemůžu, musím jít na stanici a podepsat tam protokol z výpovědi.

Upozorňuji, že svědkyně ve vyšetřovacím protokolu uvedla, že pachatel vypadal jako člověk, který požil alkohol.

Po každé kontrole musím k danému stroji sepsat a odevzdat technický protokol.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému