Přívěsek × přívěšek

Z námi nabízených variant je správná pouze jedna. Základem je sloveso viset (příbuzná slova: visutý, visící apod.).

Ke kořeni slova -věs- je připojena přípona –ek. Zde je třeba si zapamatovat, že tvar přívěšek, který je běžně užíván, není spisovný a český jazyk jej nepřijímá. Jedinou správnou podobou je tvar přívěsek.

Přívěsek označuje předmět, který je na něčem zavěšen, často ozdobný prvek. Též se může jednat o prodlouženou část něčeho, často termín z oblasti anatomie.

Příklady:

Na stříbrný řetízek si dokoupila nový přívěsek ve tvaru labutě.

Bohužel se mu zanítil červovitý přívěsek slepého střeva.

Pošli tento příspěvek svému blízkému