Elementární × elenemtální

Jako elementární označíme ty skutečnosti (znalosti, částice, analýzy, …), které jsou základní a nejjednodušší.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu elementární podává následující výklad.

Element (elementární) pochází z latinského elementum s významem „základ“. Další souvislosti se slovem nejsou jasné.

Pravidla českého pravopisu uvádí jediný možný způsob zápisu, a to ELEMENTÁRNÍ.  Slovo elenemtální neexistuje.

Skloňování

Elementární je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. elementární elementární elementární elementární
2. elementárního elementárního elementární elementárního
3. elementárnímu elementárnímu elementární elementárnímu
4. elementárního elementární elementární elementární
5. elementární elementární elementární elementární
6. elementárním elementárním elementární elementárním
7. elementárním elementárním elementární elementárním

VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. elementární elementární elementární elementární
2. elementárních elementárních elementárních elementárních
3. elementárním elementárním elementárním elementárním
4. elementární elementární elementární elementární
5. elementární elementární elementární elementární
6. elementárních elementárních elementárních elementárních
7. elementárními elementárními elementárními elementárními

Synonyma – elementární

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno elementární, jsou: živelný, přirozený, pudový, základní, výchozí, prvotní, primární, nejjednodušší.

Příkladové věty

Nechápu, proč se do toho tak hrneš, když o tom nemáš ani pár elementárních znalostí z oboru.

Standardní model elementární částice se dělí na fermiony a základní bosony.

Vy o tom máte jen elementární znalosti, ale to vám u mě nebude stačit ani na trojku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – elementární. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=element%C3%A1rn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému