Zpracovat × spracovat

Pro psaní předpon s-/z- platí obecně známá pravidla, která bezpochyby není od věci si občas připomenout. Předponu z- píšeme v případě tvoření sloves ve významu „stát se nějakým“ od podstatných a přídavných jmen (ztotožnit, zpochybnit…).

Další skupinou jsou slova ustálená, která jsou pravděpodobně nejméně oblíbená, jejich pravopis je totiž nutné si zapamatovat (zpívat, zkoušet, způsobit apod.).

Poslední větší skupinou jsou slovesa nedokonavá, jež díky předponě z- mění svůj vid na dokonavý, např.: moknout – zmoknout, lámat – zlámat apod. Sem patří i námi probírané sloveso, které díky předponě z- mění svůj vid (pracovat – zpracovat). Píšeme tedy vždy a pouze zpracovat s počátečním „z“. Stejně píšeme i slova příbuzná, např.: zpracovatelský, zpracovatel, zpracovávat apod.

Příklady:

Máme tady spoustu malin, bude třeba je brzy zpracovat.
Zpracovatelský průmysl výrazně ovlivňuje celkovou úroveň hospodářství.
Na zpracování celého projektu máte dva týdny.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému