Naviděnou × na viděnou

Která varianta výrazu je podle vás správná – naviděnou, psáno dohromady, nebo na viděnou, psáno zvlášť? Častá chyba v psaném projevu, se kterou se setkáte téměř denně.

Přestože se můžeme velmi často setkat s variantou první (psanou dohromady), pravopisně správně je pouze varianta druhá – na viděnou.

Slovo je chybně psáno dohromady, protože je považováno za spřežku, o níž se však nejedná. Spojení na viděnou si vyžaduje psaní zvlášť, jedná se o zpodstatněné přídavné jméno užívané s předložkou na, která se pojí se 4. pádem.

Tento pozdrav používáme při loučení, stejně jako na shledanou nebo na slyšenou. K těmto spojením psaným zvlášť patří i na pováženou, na srozuměnou, na rozloučenou, na zotavenou, (jako) na zavolanou.

Příklady:

Takže ještě jednou děkujeme a zase někdy na viděnou.
Těšíme se opět na viděnou při soutěžích v letním biatlonu.
Tak zdravím a na viděnou na příští brigádě.
Těšíme se opět na viděnou při soutěžích v letním biatlonu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému