Fiasko × fijasko

Pojmem fiasko označujeme neúspěch, prohru, porážku či absolutní nezdar.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo fiasko pochází z italského (far) fiasco, což v doslovném překladu znamená (udělat) lahev. Je možné, že se jedná o jakýsi slangový výraz, protože souvislost s ohledem na význam není jasná. Nicméně fiasco bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby fiasko. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní FIASKO.

Skloňování

Fiasko patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město.

Některá podstatná jména náležející k rodu střednímu, která se skloňují podle vzoru město a která v 1. pádě čísla jednotného končí na -go, -ko, -ho, -cho, nemají v 6. pádě čísla množného koncovku -ech (měst-ech), ale koncovku -ách.

Některá tato podstatná jména mají vedle koncovky -ách také variantní koncovku -ích.

Vkladné -e- (viz 2. pád čísla množného) se používá pro usnadnění výslovnosti, a to u jednoslabičných slov a u slov se dvěma třemi souhláskami před koncovkou -o.

Tabulka

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. fiasko fiaska
2. fiaska fiasek
3. fiasku fiaskům
4. fiasko fiaska
5. fiasko fiaska
6. fiasku fiaskách
7. fiaskem fiasky

Příkladové věty

Zápas pro naše skončil absolutním fiaskem.

Zpěvák jen taktak doklopýtal na pódium, jak strašně byl opilý, chopil se mikrofonu, zakopl o kabel a spadl přímo na bicí. Pak už se nehrálo. Ten koncert byl naprosté fiasko.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – fiasko. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fiasko#bref3
Pošli tento příspěvek svému blízkému