Zpoza × z po za

Váháte nad tím, jestli je správné psaní zpoza, nebo z po za? Po přečtení následujícího článku už nebudete muset tápat. Je to velice jednoduché.

Pravopis

Slovo zpoza z hlediska slovnědruhové příslušnosti patří mezi předložky. Ve větě bývá zpoza spojeno s 2. pádem a pomáhá nám vyjádřit směr, kdy je někdo (něco) za něčím, například když se někdo kouká zpoza rohu (stojí za rohem a vykukuje). Je jen jeden možný způsob psaní, a to dohromady – ZPOZA.

Samostatné z, po, za nelze užít ve smyslu „zpoza rohu“, avšak jednotlivá slova jsou správně a taktéž patří mezi předložky.

Příkladové věty

Zrovna jsem si zavazovala tkaničku, když tu na mě zpoza rohu skočil pes a olízl mi celý obličej.

Máma stála ve dveřích, ruce v bok a zpoza její sukně nenápadně vykoukla hlava ustrašeného Toníčka.

Zpoza stromu vystrčila hlavu malá veverka a v mžiku byla pryč.

Probdělá noc v jeho objetí pod noční oblohou mi dávala příslib krásného rána v momentě, kdy zpoza obzoru vykoukly první načervenalé paprsky slunce.

Jakmile Pavel tleskl, vyletěl zpoza rákosí obrovský kačer a labutě uprostřed jezera strnuly v očekávání nějaké neplechy.

Zpoza vysoké zdi na mě vyskočil strašák.“

Přifrčeli jsme na majáky a vůbec jsme se nesnažili být nápadní, proto zvědavci rychle začali natahovat krky zpoza záclon v oknech, aby náhodou o nic nepřišli.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – zpoza. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.11.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zpoza Word at a Glance. Portál | Český národní korpus [online]. Copyright © [cit. 25.11.2021]. Dostupné z: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/search/cs/zpoza?pos=R&lemma=zpoza
Pošli tento příspěvek svému blízkému