Zpoza × z po za

Jedná se o víceslabičnou předložku, vzhledem k tomu, že nejde o více předložek, ale pouze o jednu, je nutné psát dohromady. Toto slovíčko ani neřadíme mezi příslovečné spřežky.

Správně je tedy pouze a jedině varianta zpoza.

Příklad:

Zpoza vysoké zdi na mě vyskočil strašák.“

Pošli tento příspěvek svému blízkému