Trojklaný × trojklanný

Přídavné jméno trojklaný nás sice může svou podobou vybízet k psaní dvou „n“, avšak pokud je ve slově napíšeme, bude se jednat o pravopisnou chybu. Důležité je si uvědomit původ slova.

Trojklaný vlastně znamená trojitě rozeklaný (rozeklaný užíváme ve smyslu rozštěpený nebo rozpolcený), tedy rozštěpený na tři díly. Původně tak slovo vzniklo od příčestí klán, tzn. od infinitivu klát.

Jedná se o tvary, které se dnes již téměř nepoužívají, ale ve svém prvotním významu označovaly dělení něčeho na části. Slovo tedy lze rozdělit takto: troj-klan-ý, k základu klan připojíme příponu –ý, není tedy důvod psát dvě „n“.

Příklady:

Toho kapra jsem chytil na trojklanou udici.

Zánět trojklaného nervu je velmi bolestivý.

Pošli tento příspěvek svému blízkému