Opylovat × opilovat

Obě slova jsou správná, je ale nutné rozlišovat jejich odlišný význam. Sloveso opylovat má souvislost s podstatným jménem pyl, označuje tedy proces oplodnění pylem.

Oproti tomu sloveso opilovat užíváme v případě, že chceme vyjádřit, že něco bylo pilováním (za užití pily) zbaveno okrajů nebo hran.

Příklad:

Žito je rostlina, která není opylována hmyzem, ale větrem.

Marta si chtěla po koupeli ještě opilovat nehty.

Klempíř musel ještě před dokončením opilovat okraje okapu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému