Respektive × respektivě

Respektive je nestupňovatelné příslovce způsobu, které znamená „lépe řečeno“ či „vlastně“. V písemném projevu se často používá zkratka resp.

Je možné používat obě varianty?

Některá slova mají více variant správného pravopisu, v případě příslovce respektive to ovšem neplatí. Jedinou správnou variantou je ta bez háčku, tedy respektive.

Etymologie slova

Slovo respektive pochází z latiny, ze slova respective odvozené od slova respectivus, které znamená „příslušný“.

Toto slovo (respectivus) je odvozeno od slova respectus, což je zpodstatnělé příčestí trpné od respicere „ohlížet se, mít ohled“ z :re- a specere „hledět“.

Synonyma a slova odvozená

Místo slova respektive lze použít tato spojení:

  • lépe řečeno
  • vlastně
  • (a) nebo spíše
  • (a) nebo
  • popřípadě

Od latinského slova respectus je odvozeno také slovo respekt.

Ze slova specere je odvozeno mnoho dalších slov, například aspekt, konspekt a spektrum.

Příklady použití ve větě:

Řekl, že se zastaví někdy odpoledne, respektive mezi druhou a třetí hodinou.

Chtěla jsem, respektive jsem musela, odjet domů o něco dříve.

Vánoce, respektive nákupní horečka a stres s nimi spojené, začínají každý rok o něco dříve.

Když vám váš kamarád, respektive váš bývalý kamarád, řekne, že chodí s vaší bývalou ženou, není to nic příjemného.

Drogy jsou v tomto městě, respektive v některých jeho částech, velkým problémem.

Řekl nám, že dorazí domů večer, respektive mezi 7. a 9. hodinou.

Je profesionálním řidičem téměř 20, respektive 18 let.

Petr, respektive Petr a Pavel, umyjí po hodině tabuli.

Nemůžeme si tohoto psa, respektive tak velkého psa, vzít.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 566,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému