Hebčí × hebší

Zde se vás snažíme nachytat chybnou variantou, která je bohužel velmi často používána. Velká část přídavných jmen při tvoření druhého stupně v rámci stupňování využívá příponu -ší.

Ta je běžně připojována ke kořeni přídavného jména bez hláskové změny, např. krotký – krotší, mladý – mladší, sladký – sladší, pustý – pustší apod.

Samozřejmě ale existují výjimky, jak už tomu v českém jazyce bývá.

Část přídavných jmen zakončených v základním tvaru na -ký při tvoření druhého stupně užívá pouze přípony .

To se děje i našem případě. Základem je hebk + ý, druhý stupeň je vytvořen přidáním přípony .

Dojde k tomu, že „k“ v základu slova je nahrazeno písmenem „č“ (hebč + í). Jedinou správnou podobou je tedy varianta hebčí.

Ke stejnému jevu dochází i u dalších přídavných jmen, např.: křehký – křehčí, tenký – tenčí, hezký – hezčí apod.

V tomto případě je nejlépe si variantu opět zapamatovat jako výjimku, stejně tak další podobné tvary.

Příklady:

Ta semišová sukně je na omak hebčí než bavlněná.
Po umytí vlasů kondicionérem mám vlasy o poznání hebčí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému