Burkiny × burkini

V tomto případě můžeme jako pravopisně správnou označit variantu burkiny s „y“ na konci slova.

Toto slovo je ale poněkud problematické, protože pojmenovává poměrně novou skutečnost v rámci naší společnosti, a proto není slovo zakotveno ve slovnících spisovného jazyka ani jiných jazykových příručkách. Ale veřejností je užívána podoba s „y“, a proto se tím budeme řídit i my.

Podstatné jméno burkiny označuje takový oblek určený ke koupání, který zahaluje většinu lidského těla; ten nosí zpravidla ženy islámského vyznání z náboženských důvodů.

Vysvětlení pravopisu je ale jednoznačné, protože si můžeme pomoci slovem velice podobným a v tomto případě i významově příbuzným. Jazykově se jedná o složeninu ze dvou slovních základů – slova burka = označení pro oděv muslimské ženy zakrývající celé tělo na veřejnosti (každodenní oděv) a slova bikiny = pojmenování dámských dvoudílných plavek.

Bikiny jsou pojmenovány původně podle ostrova Bikini v Tichomoří a pro potřeby jazyka pro pojmenování plavek bylo zřejmě využito shodné předpony bi- (dvoj-) = dva díly plavek. Výraz bikiny není tedy původně český, v původní podobě s „i“ na konci jej známe i z angličtiny. Postupným vývojem se ale začlenil do našeho systému, a proto přijal pro český jazyk přijatelnější podobu s „y“ na konci (v českém jazyce zpravidla označujeme „n“ jako tvrdou souhlásku a píšeme po ní „y“).

Příklady:

V současnosti jsou na trhu burkiny nepřeberných barev a v různých módních provedeních.

Francouzská vláda uvažuje o zákazu nošení burkin na veřejné pláže.

Pošli tento příspěvek svému blízkému