Sbít × zbít

Dvojice sloves sbít a zbít: výslovnost obou je stejná, avšak jejich význam je zcela odlišný. Slovo sbít užíváme ve významu přitlouci něco k sobě.

Pomůckou může být skutečnost, že se jedná o směřování dohromady. Sloveso v infinitivu zbít je pak používáno ve smyslu bít (zmlátit, ztlouci).
Příklady:

Viděl jsem muže, jak se chystá zbít svého neposlušného psa.

Sbil jsem několik prken dohromady a vytvořil tak hezkou lavičku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému