Extrovert × extravert

Obě podoby slova jsou pravopisně korektní a významově rovnocenné, lze tedy napsat extrovert i extravert.

Jedná se o pojmy z oblasti psychologie a označujeme tak jedince, který je tzv. orientován směrem ven, je otevřený vlivům z vnějšího prostředí. Toto slovíčko můžeme vyjádřit i přídavným jménem (extrovertní/extravertní).

Tento výklad je podpořen i předponou ex-, která je první částí složených slov řeckého nebo latinského původu s významem ven, vzhůru nebo zevnitř (např. exteriér apod.). Je nutné dát pozor při psaní slova s opačným významem – slovo introvert má pouze tuto podobu a neplatí zde dvojí možný pravopis.

Příklady:

Pavel je klasický extrovert/extravert, je velmi rád ve společnosti dalších lidí.

Uvádí se, že ve společnosti se větší procento extrovertů/extravertů než introvertů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému