Zpropadený × spropadený

V tomto případě je lepší si slovo zapamatovat, protože neexistuje jednoznačné zdůvodnění, proč je nutné jej psát právě tímto způsobem.

Z námi nabízené dvojice je správná pouze jedna varianta, a to zpropadený s počátečním „z“. Jedná se o ustálené slovo, které se používá ve významu zatracený, složitý apod., slovo má tzv. expresivní nádech (není slohově neutrální, ale používá se např. při zaklení nebo nadávce). Stejně píšeme i slova příbuzná, např. zpropadeně apod.

Příklady:

To zpropadené auto prostě ne a ne nastartovat.

Ten zpropadený chlapec od sousedů už nám zase rozbil okno.

Pošli tento příspěvek svému blízkému