Revize × refize

Revize, nebo refize – váháte nad tím, jak se slovo píše správně? Pojďte se spolu se mnou začíst do článku níže, který vám odhalí všechny taje. Odteď už budete vědět nejen jak, ale také proč.

Pravopis a etymologie

Původ slova revize můžeme hledat v latinské složenině předpony re- a slova vīsere, tedy revīzereznovu si prohlédnout, znovu spatřit. Z tohoto slova bylo odvozeno revīsiō (opětovná prohlídka, přezkoušení), z něhož vzniklo německé Revision (kontrola, přezkoumání) a odkud se pak slovo revize přejalo do češtiny. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „v“ – revize. Refize neznamená nic.

Sloveso odvozené od slova revize je revidovat, tedy přezkoumávat.

Přídavné jméno vzniklé ze slova revize je revizní.

Skloňování

Revize je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. revize revize
2. revize revizí
3. revizi revizím
4. revizi revize
5. revize revize
6. revizi revizích
7. revizí revizemi

Synonyma

Synonyma ke slovu revize jsou: přezkoumání, kontrola, přehlížení.

Příkladové věty

Před účetní závěrkou je běžné a žádoucí dělat revizi účtů.

Při revizi rány se hledá také závažnější poranění hlouběji skrytých tkání i případná přítomnost cizího tělesa uvnitř poranění.

Zítra provedeme revizi veškerého technického zařízení v dílnách.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému