Vymítat × vymýtat

Slovo vychází z tvaru slova, se kterým se už běžně nesetkáte – vymetati.

Správně se tedy slovo vymítat (například duchy) píše s měkkým í po písmenu M.

Tento výraz se často zaměňuje s vymýtit, což je příbuzné slovo od vyjmenovaného mýtit (př.
vymýtit les; vymýtit kriminalitu; žlutá zimnice je již vymýcena), ovšem význam obou slov je odlišný.

Příklad:

Sedlák začal vymítati nepořádek na prahu svého domu.

Krotitelé duchů měli za celoživotní úkol vymítat duchy ze všech koutů známého i neznámého světa.

Muž se pokoušel vymítat ďábla.

Pošli tento příspěvek svému blízkému