Gabion × gabyon

Slovo gabion označuje proutěný koš, do něhož se vkládala hlína a který se užíval při stavbě polních opevnění. Dnes jsou gabiony koše vyztužené proutěným pletivem.

Gabiony se užívají ve vojenství, a to zejména jako ochrana před nepřátelskou palbou pro dělostřelectvo, ženisty a pěchotu.

Gabiony jsou taktéž moderní ve stavebnictví (ploty) nebo při terénních úpravách, např. při stavbě silnic. K výplni košů se nejčastěji používají kameny, písek, zemina či beton.

Pravopis a etymologie

Slovo gabion pochází z italského gabbia, gabbione (velká klec), spojitost bychom našli i s latinským cavea (klec).

Jedná se o slovo přejaté a počeštěné do podoby gabion, což je jediný správný způsob psaní.

Dělení slova: ga-bion

Skloňování

Gabion patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. gabion gabiony
2. gabionu gabionů
3. gabionu gabionům
4. gabion gabiony
5. gabione gabiony
6. gabionu gabionech
7. gabionem gabiony

Příkladové věty

Po rekonstrukci domu jsme se vrhli i na zvelebení zahrady a začali jsme plotem; nové gabiony jsme nechali naplnit kameny z červené žuly.

Gabiony zabraňují sesuvu půdy a mají výbornou statickou funkci.

Je to kvalitka, ty dráty gabionu mají speciální povrchovou úpravu, vydrží vám klidně šedesát let.

Dneska jsme jeli tou novou cestou a v určitých místech jsme míjeli strmé svahy zpevněné pomocí opěrných stěn z gabionů.

Mně se ty gabiony moc nelíbí, radši bych klasický dřevěný plot.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Odborná literatura KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – gabion. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=gabion Gabion – Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Gabion
Pošli tento příspěvek svému blízkému