Trénink × tréning

Zde se setkáváme s pravopisným problémem, zda dodržovat český pravopis či respektovat původní anglickou podobu.

Koncovky -ing v češtině

Je spousta slov, která jsou zakončena anglickou příponou –ing a zcela běžně se s nimi setkáváme ve spisovném českém jazyce, např. mentoring (osobní vedení), jogging (běh), shopping (nakupování), surfing (surfování), doping (povzbuzující látka sportovců) apod.

Jaký je původ?

I námi nabízené slovo trénink pochází původně z angličtiny, konkrétně z výrazu: „training“. Postupem času ale došlo k počeštění výrazu a nyní je slovo trénink součástí spisovného jazyka. Slovo tímto dostalo i podobu, která je pro český jazyk přijatelnější, a to: „k“ na konci slova a dlouhé „é“ v základu, proto vždy píšeme trénink.

Dle čeho skloňujeme

Českou podobu také skloňuje dle českého systému, trénink se skloňuje podle vzoru hrad (tréninku, tréninkem apod.). Česká varianta je základem i slov příbuzných a odvozených, např.: tréninkový, trénovat, tréninky apod.

Význam slova ale zůstal stejný. Trénink je soustavná příprava (sportovců) pro dosahování vrcholových výkonů. Výraz je v současnosti používán i mimo oblast vrcholového sportu.

Příklad:

Jeho tvrdý trénink se opravdu vyplatil – letos zabodoval i na olympijských hrách!

Před tréninkem si vždy dávala proteinový nápoj na povzbuzení.

V rámci přípravy na důležitý závod mu trenér zařadil tréninky třikrát denně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému