Shovívavost × schovívavost

Psaní slova shovívavost je poměrně těžko zdůvodnitelné, nelze na něj jednoznačně aplikovat konkrétní pravopisné pravidlo, a proto je lepší si jej zapamatovat.

Jedná se o podstatné jméno označující laskavost, mírnost v usuzování. Opakem pak může být slovo přísnost.

Příklady:

Na svém učiteli matematiky si cením shovívavosti v hodnocení písemných prací.

Shovívavý úsměv svědčil o tom, že mě chápe a nezlobí se.

Stáhněte si mobilní aplikaci a procvičujte ještě rychleji.

Stáhnout
×
Pošli tento příspěvek svému blízkému