Primas × prymas

Primas je první (hlavní) arcibiskup, který sídlí v místě, kde bylo arcibiskupství zřízeno jako první. Má přednost před ostatními arcibiskupy. Z pohledu historie se také jedná o prvního konšela městské samosprávy.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu primas podává následující výklad.

Primas pochází ze středolatinského primas, pozdnělatinského prīmās (předák, první po králi nebo knížeti) od prīmus (první, nejpřednější).

Slovo bylo přejato a zachovalo si svůj původní zápis – PRIMAS. (Psaní s tvrdým yprymas – je chybné.)

Dělení slova:

pri-mas

Příbuzná slova:

primaský, primasiální, primaciální (přídavná jména), primaství (podstatné jméno, hodnost či úřad primasa)

Přechýlená podoba primaska se používá ve významu „manželka prvního konšela“.

Současný úzus nabízí také tvary, které se skloňují podle vzoru „muž“ (1. p. primas, 2. p. primase, …). Toto skloňování již nebereme jako chybné.

Pozor! Nepleťte si slovo primas se slovem primáš. Primas je první/hlavní arcibiskup země; primáš je první houslista v lidové kapele.

Skloňování

Primas patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. primas primasové
2. primasa primasů
3. primasovi, primasu primasům
4. primasa primasy
5. primase primasové
6. primasovi, primasu primasech
7. primasem primasy

Příkladové věty

Pražskému arcibiskupovi náleží čestný titul primas český.

V letech 1764–1793 byl primasem českým Antonín Petr Příchovský z Příchovic, český šlechtic a římskokatolický duchovní.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – primas. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=primas
Pošli tento příspěvek svému blízkému