Žejdlík × žejdlýk

Pojmem žejdlík označujeme nádobu o objemu 0,35 až 0,48 l. Taktéž se jedná o starou dutou míru (0,35 až 0,48 l).

Pravopis a etymologie

Slovo žejdlík má staročeský původ – žejtel, žejtlík, žejdlík, žajdlík, žedlík. Pochází z novohornoněmeckého seidel, středohornoněmeckého sīdel, jehož původ je v latinském situla, situlus neboli vědro. Z tohoto důvodu je správný pouze zápis v podobě ŽEJDLÍK.

Skloňování

Žejdlík patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, jejichž skloňování kolísá mezi vzory hrad a pán.

Pátý pád, sloužící k oslovení, volání či hodnocení adresáta (miláčku, …), bývá u názvů osob či zvířat používán běžně, avšak uvádí se také u podstatných jmen, která nejsou životná.

V tomto případě bývají neživotná podstatná jména personifikována (např. obušku, z pytle ven). Končí-li tvarotvorný základ podstatných jmen na -k, -g, -h, -ch, má koncovku -u.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. žejdlík žejdlíky
2. žejdlíku žejdlíků
3. žejdlíku žejdlíkům
4. žejdlík žejdlíky
5. žejdlíku žejdlíky
6. žejdlíku žejdlících
7. žejdlíkem žejdlíky

Příkladové věty

Vymyla žejdlík a natočila mi do něj čerstvé pivo.

Vešla do spíže a ostřížím zrakem přehlédla police, aby zkontrolovala, jestli jí děvečka něco neodnesla. Vzápětí hrábla po jednom ze dvou žejdlíků sádla a spokojeně vyšla ven.

Na stole měla připravenou mouku, vejce, cukr a žejdlík máku.

„Přines dva žejdlíky piva, hospodský!“ poručil bodře starosta.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – žejdlík. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BEejdl%C3%ADk#bref3
Pošli tento příspěvek svému blízkému