Mísící × mísicí

Také patříte k těm, kteří váhají, zdali napsat krátké, nebo dlouhé „i“? Přečtěte si následující článek a udělejte si v tom jasno.

Pravopis a etymologie

Přídavná jména účelová jsou taková, pomocí nichž můžeme vyjádřit, k čemu daná věc (či zvíře) slouží, jaký je její účel. Tato adjektiva mají samohlásku před příponou -cí vždy krátkou. Tvoříme je od slovesného kmene minulého končícího na krátkou samohlásku.

Avšak pozor!

Také varianta s dlouhou samohláskou je správná. Před příponou -cí napíšeme dlouhou samohlásku v případě, že chceme pomocí přídavného jména vyjádřit právě probíhající děj. Tato adjektiva jsou tzv. přídavná jména dějová a tvoříme je z přechodníků přítomných.

Skloňování

Mísící i mísicí jsou přídavná jména, která se skloňujeme podle měkkého vzoru jarní. V následující tabulce je uvedeno jen mísící s dlouhým „í“, stejné skloňování má také mísicí s krátkým „i“.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. mísící mísící mísící mísící
2. mísícího mísícího mísící mísícího
3. mísícímu mísícímu mísící mísícímu
4. mísícího mísící mísící mísící
5. mísící mísící mísící mísící
6. mísícím mísícím mísící mísícím
7. mísícím mísícím mísící mísícím
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. mísící mísící mísící mísící
2. mísících mísících mísících mísících
3. mísícím mísícím mísícím mísícím
4. mísící mísící mísící mísící
5. mísící mísící mísící mísící
6. mísících mísících mísících mísících
7. mísícími mísícími mísícími mísícími

Příkladové věty

Ve vzduchu byla cítit mořská slanost mísící se s vůní nedalekých pomerančovníků i pachem rybiny.

S tím strojem musím zajít do opravny, má pokaženou vrtuli mísící těsto.

Na přípravu roztoku použij tu speciální mísicí misku vpravo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetová jazyková příručka – mísicí. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.09.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=m%C3%ADsic%C3%AD&dotaz=misic%C3%AD&ascii=1 Internetová jazyková příručka – mísící. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28. 09. 2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=m%C3%ADs%C3%ADc%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému